BUS ROUTE NUMBER-12

PANCHSHEEL VIHAR, APEEJAY-SHEIKH SARAI, MALVIYA NAGAR, KALU SARAI, IIT GATE, JIYA SARAI